วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ประมวลภาพกิจกรรม

การอบรมทักษะการวาดภาพการ์ตูน
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2553
อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
คลิกเพื่อดูภาพที่ใหญ่ขึ้น